Epoxy reçine esaslı: blok sağlamlaştırmada kullanılan elyaf katkılı hızlı kuruyan epoxy reçinedir.
Kullanım Miktarı: 5/1